stressresearch

Psycholoog, prof. Wilmar Schaufeli en econoom drs. Jan Jaap Verolme doen gezamenlijk een onderzoek naar burn-out. Onder andere door middel van tientallen interviews met spelers (denk aan huisartsen, bedrijfsartsen, werkgevers, werknemers, UWV etc.) proberen zij een helder beeld te krijgen van het speelveld, spelers en uitdagingen rond het fenomeen burn-out. Het onderzoek is onafhankelijk. We gaan ervan uit dat we de resultaten van het onderzoek in de eerste helft van 2021 kunnen publiceren.

Inleiding
Burn-out staat volop in de belangstelling en de indruk bestaat dat steeds meer mensen met dit type klachten een beroep doen op de zorg en uitvallen uit het arbeidsproces. Maar is deze indruk wel gerechtvaardigd? Hoe wordt er in de praktijk tegen burn-out aangekeken en wat wordt eraan gedaan? Om deze vragen te beantwoorden zijn wij een onderzoek gestart.

Veel beroepsgroepen en instanties hebben met burn-out te maken, zoals huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, bedrijfsartsen, coaches, psychotherapeuten, het UWV, werkgevers, werknemers en ook verzekeraars. We proberen om alle betrokken partijen in beeld te brengen en te bevragen door middel van een interview van maximaal één uur.

Het onderzoek is nu een aantal maanden onderweg en we zijn enorm blij met enthousiaste medewerking die wij krijgen van alle betrokken partijen. Het komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede. Ook langs deze weg: hartelijk dank!

De onderzoekers
Professor Wilmar Schaufeli heeft ruim 30 jaar onderzoek naar burn-out verricht en daarover in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Hij is sinds eind 2019 met emeritaat. Schrijver en onderzoeker Jan Jaap Verolme publiceerde eerder diverse boeken en magazines en was een aantal jaren actief als burn-out coach.

Samen voeren wij een kwalitatief onderzoek uit naar hoe er momenteel in Nederland in de praktijk met het fenomeen burn-out wordt omgegaan. Naast desk-research nemen we ook interviews af.

NB Jan Jaap benadert ook een aantal mensen voor extra interviews over (praktische) inzichten en oplossingen voor stress en burn-out.