&MORE

Naast de publicaties geef ik ook presentaties en workshops. Deze activiteiten zijn een verdieping en aanvulling op de boeken.

NB: vanwege de coronacrisis zijn de &More activiteiten tot 2021 opgeschort.


boekpresentaties

Over de twee te verschijnen boeken. Deels met prof Wilmar Schaufeli. Vanaf 2021.

workshops

Hoe ga je stress te lijf? Workshop voor managers & medewerkers. Vanaf 2021.Heb je belangstelling voor een van mijn activiteiten neem dan contact op, ik licht een en ander graag toe.

Voor referenties: zie mijn LinkedIn pagina.