Onderzoeken

Onderzoeken binnen organisaties
Onderdeel van stressreductie en -preventie kan een onderzoek onder medewerkers zijn naar bijvoorbeeld de stressbeleving. Dat kan schriftelijk middels een enquete (kwantitatief) maar ook op basis van interviews (kwalitatief). Zie advies voor meer informatie over de aanpak.

Onderzoek voor boeken
Recent hebben psycholoog prof. Wilmar Schaufeli en econoom drs. Jan Jaap Verolme hun onderzoek naar burn-out in Nederland afgerond. Zij interviewden onder andere tientallen ervaringsdeskundigen (denk aan huisartsen, bedrijfsartsen, werkgevers, werknemers, UWV etc.). Het resultaat hebben zij verwerkt in het boek de Burn-out Bubbel.

Voor het Handboek Stress te Lijf heeft Jan Jaap onder andere onderzoek gedaan op universiteiten in Japan,

Nieuwe onderzoeken
Jan Jaap is ondertussen gestart met twee nieuwe onderzoeken. Een onderzoek naar ‘best practices’. Het andere onderzoek gaat over wat het boeddhisme ons kan leren als het gaat om stressreductie en -preventie.